Реєстрація / Вхід

Застосування американських моделей формування громадянської свідомості при підготовці вчителів початкової школи

Лариса Колесник, викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Лариса Володимирівна Колесник, старший викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, має чималий досвід педагогічної роботи, приділяючи значну увагу питанням громадянської освіти в Україні.

Використовуючи міжнародний досвід, ми можемо суттєво пришвидшити процес реформування системи освіти, потрібно лише вдало ним скористатися

Саме перед початком професійного стажування за програмою «Виховання громадянської свідомості молоді в контексті освітньої реформи» громадською організацією «Учбово-методичний науково-інформаційний центр», керівником якої вона, було проведено моніторинг навчальних програм та матеріалів усіх рівнів освіти, що стосуються громадянознавчої тематики. Результати моніторингу виявили відсутність програм, курсів та підручників з громадянської освіти саме для учнів молодшого шкільного віку, а також низький рівень професійної підготовки майбутніх вчителів з громадянознавчих питань.

Отже, після участі в проекті «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного розвитку Лариса Колесник розробила і впровадила у підготовку майбутніх вчителів початкової школи спецкурс «Основи формування громадянської позиції молодшого школяра». Враховуючи американський досвід застосування комп’ютерних ігор та їх привабливість для сучасних дітей (ГО «iCivics») основою курсу стала он-лайн платформа «клас Доджо» https://www.classdojo.com/uk-UA/. Крім того, одним із нововведень курсу є спосіб оцінки діяльності студентів, що базується не на традиційній перевірці теоретичного матеріалу (звичного для українських вишів), а на перевірці результатів навчання (learning outcomes) та спроможності студентів застосувати їх на практиці.

Наступним етапом втілення набутого досвіду стали організація Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Реформування системи освіти України: імплементація демократичних цінностей» (м.Чернігів, 14 травня 2015 р.), де учасникам з педагогічних навчальних закладів України було презентовано американський досвід формування громадянської свідомості школярів.

За підтримки проекту «Навчальні програми професійного зростання» Лариса Володимирівна планує розширити цільову групу – активізувати студентське самоврядування у педагогічних ВНЗ України з метою впровадження демократичних цінностей в освітнє середовище сучасного ВНЗ.

.