Реєстрація / Вхід
Про нас
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні (Consortium for Enhancement of Ukrainian Management Education — CEUME) сформувався зусиллями й завдяки ініціативності українських, польських і американських фахівців, які були залучені до впровадження проекту з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку, і 14 березня 2002 року CEUME отримав юридичний статус міжнародної благодійної організації.

Працюючи з провідними американськими і польськими університетами у царині адаптації і поширення західних знань і освітніх технологій серед українських вищих навчальних закладів, CEUME набув багатого досвіду співпраці як з українськими, так і з закордонними організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги. Консорціум забезпечував проведення навчальних семінарів, літніх інститутів, зарубіжних стажувань викладачів і адміністраторів, видання методичної літератури, організацію восьми всеукраїнських конкурсів навчальних кейсів, низки міжнародних конференцій, проведення досліджень у рамках проекту «Бізнес менеджмент освіта в Україні», що виконувався Університетом Міннесоти (США) у 2002-2005 рр.

По завершенні проекту, CEUME, здійснюючи фандрейзингову діяльність, став активно залучати кошти українського бізнесу й транснаціональних компаній для продовження втілення новаторських ініціатив у царині розвитку дисциплін управлінського циклу, зокрема, створив навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни «Маркетинг», аналогів якому й досі немає в Україні, провів низку науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів для викладачів, п’ять форумів практичних маркетингових знань “B2S:бізнес — студентам», п’ять Всеукраїнських конкурсів студентських маркетингових планів. У заходах брали участь викладачі й студенти понад 100 вишів України. Ця діяльність здійснювалася за підтримки таких компаній, як «Крафт Фудс», «Філіп Морріс Україна», «Емвей», «Майкрософ Україна», «Фаберлік», Української асоціації прямого продажу та багатьох інших партнерів. Видавнича діяльність Консорціуму (створення навчальних посібників і підручників нового покоління з методичною підтримкою викладача) відзначена нагородами організаторів міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні» — Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

CEUME співпрацює з низкою українських та зарубіжних партнерських організацій, допомагаючи в адмініструванні в Україні їхніх проектів та ініціатив. Почавши з проекту «Бізнес-менеджмент освіта в Україні», CEUME розвивав свою спроможність як у наданні допомоги в адмініструванні проекту в Україні, так і в забезпеченні логістичної підтримки усіх заходів. У партнерстві з Центром націй з перехідною економікою Університету Міннесоти CEUME також став співвиконавцем проекту створення в Україні професійних асоціацій економістів і політологів (2004-2005). CEUME був реципієнтом проекту «Громадські зв’язки», що виконувався неприбутковою організацією Project Harmony (2005-2011), надаючи технічну підтримку для його реалізації в Україні.

CEUME забезпечив фінансово-адміністративну підтримку Канадському бюро міжнародної освіти для реалізації в Україні 11 ініціатив із загальним бюджетом майже 3 млн. доларів, що фінансувалися Канадським агентством міжнародного розвитку (2009-2013). CEUME також забезпечує адміністративну та технічну підтримку PH International (надання суб-грантів українським неурядовим організаціям у рамках програми IDEA Microsoft), «Майкрософ Україна» (для програми «Орляндія», 2010), корпорації Intel (адміністрування програми «Навчання заради майбутнього» (iTeach), 2008-2009), Дитячого фонду ООН UNISEF (для реалізації чотирьох проектів — 2007, 2009, 2011).
З 2013 р. CEUME є українським партнером американської неприбуткової організації World Learning, Inc і забезпечує виконання в Україні завдань проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Навчальні програми професійного зростання» (Participant Training Program).

.